Casino Vergunning | Betrouwbare online casino's

Betrouwbare casino’s


Er zijn twee landen die tussen de zeer betrouwbare en minder betrouwbare vergunning in vallen. Dit zijn landen waarbij alles op het eerste gezicht net zo lijkt geregeld als bij de zeer betrouwbare landen, maar waar er hier en daar toch duidelijke verschillen naar voren komen. Tegelijkertijd is het niet zo dat deze verschillen perse alarmerend zijn. Voor Cyprus geldt bijvoorbeeld ook dat de vergunning (en de wet die daartoe heeft geleid) een stuk jonger is, waarbij je je natuurlijk kunt voorstellen er in de eerste paar jaar nog kinderziektes in het systeem aanwezig zijn.

Organisatie

De twee landen die een betrouwbare vergunning uitgeven, zijn Cyprus en Antigua en Barbuda. Hoewel de overeenkomsten tussen de twee landen duidelijk aanwezig zijn, zijn er uiteenlopende redenen waarom de vergunningen van deze landen net iets minder betrouwbaar zijn.

Bij Cyprus is, zoals in de introductie al genoemd is, de vergunning heel nieuw. Hoewel de wet wel bestaat, zijn sommige delen ervan nog onduidelijk of incompleet. Dit is vrij normaal; de wetten van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Malta hebben een aantal aanvullende wetten die dieper ingaan op sommige punten of nieuwe regels stellen. Tegelijkertijd is wel duidelijk dat Cyprus goed heeft gekeken naar andere vergunningen.

Bij Antigua en Barbuda is de vergunning niet nieuw, maar wordt een oude vergunning als het ware ‘opgelapt’. Antigua en Barbuda hadden eerst geen goede reputatie, maar door de wet te verbeteren, strengere eisen te stellen en het houden van een vergunning duurder te maken, zijn verbeteringen ingevoerd. Tegelijkertijd heeft de eilandengroep hiermee hetzelfde probleem als Cyprus, waarbij de vergunning nog niet compleet lijkt.

Het krijgen van een vergunning

Ook zijn er verschillen bij het verkrijgen van een vergunning. Waar iedereen bij de meest betrouwbare vergunningen de voorwaarden voor het krijgen van een vergunning online kan inzien, is dat niet het geval bij Cyprus. Hoewel de meeste casino’s altijd gebruik zullen maken van een gespecialiseerd advocatenkantoor om de papieren in orde te krijgen, is de transparantie van het proces niet zo nadrukkelijk aanwezig. De Cypriotische informatie is weliswaar aanwezig, maar alleen beschikbaar in het Grieks. Qua kosten zit Cyprus wel op het niveau van de zeer betrouwbare vergunningen.
Voor een vergunning op Antigua en Barbuda betaal je eerst veel, maar omdat de winsten van het casino belastingvrij zijn, is een registratie aldaar over de lange termijn voordelig. De eilanden hebben vooral last van een oud stigma, maar de transparantie is hier dik in orde.

De regels zelf

De precieze regels tussen verschillende vergunningen wijken weinig van elkaar af. Hierop valt haast geen onderscheid te maken en bij het doorlezen van de wet voor Antigua en Barbuda vallen vooral de strenge regels op voor casino’s die spelers helpen zich tegen zichzelf te beschermen.

Conclusie

De landen in deze categorie hebben een vergunning die in alles op orde is, maar op een aantal punten een steek laat vallen. Zo zijn er geen duidelijk aangegeven klachtencentra, mist Cyprus de transparantie die landen met een betere reputatie wel hebben en is het juist die reputatie die Antigua en Barbuda de das omdoet. Beide landen hebben hun zaakjes op orde en zijn het landen waar zaken administratief goed zijn geregeld. Voor beide landen geldt dan ook dat de casinovergunningen makkelijk in aanzien kunnen stijgen als de handhaving van de regels die aan de vergunningen zijn gekoppeld goed wordt nageleefd.