Casino Vergunning Antigua & Barbuda | Betrouwbare casino's

Antigua & Barbuda


Antigua en Barbuda zijn twee kleine eilanden in de Caribische zee die samen één land vormen. Het land geeft al vergunningen voor online gokken sinds 1994, maar is de laatste jaren pas echt serieus genomen. Door strengere eisen te stellen, hoopt Antigua en Barbuda orde op zaken te stellen. Dit heeft inmiddels al geleid tot een groen licht van het Verenigd Koninkrijk, zodat casino’s op Antigua en Barbuda zich ook op de Britse markt kunnen richten.

Hieronder zullen we de vergunning van Antigua en Barbuda in detail doorlichten. Hoe het nu gesteld is met de regels en wat een vergunning van Antigua en Barbuda zegt over de betrouwbaarheid van casino’s zal aan bod komen.

Aanvragen van een vergunning

De aanvraag van een casino staat tot in detail beschreven in de wetgeving die de vergunning heeft opgezet. Deze wetgeving is ook voor openbaar publiek te bereiken. In een dik pakket van maatregelen en voorwaarden staat beschreven wat de eisen zijn om een vergunning te krijgen. Die transparantie is in het voordeel van Antigua en Barbuda.

Om een aanvraag te doen, moet een online casino het gebruikelijke pakket aan formulieren invullen en $15.000 betalen voor de administratieve verwerking. Dat bedrag wordt niet teruggestort als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, dit geld zijn ze dus eventueel kwijt. Dit is meteen een eerste drempel voor casino’s die een vergunning op Antigua en Barbuda overwegen. De vergunning zelf kost tussen de $75.000 en $100.000 per jaar. Hoewel dit vrij duur is voor het hebben van een vergunning, wordt er geen belasting geheven over de winsten van het casino. Hiermee zijn de casino’s over het algemeen goedkoper uit dan op andere plekken.

De aanvraag zelf is niet heel ingewikkeld en wijkt weinig af van andere vergunningen die we online tegenkomen. Er wordt vooral gekeken naar de eigenaren van het casino, het startkapitaal en de algemene betrouwbaarheid van het casino als er een geschiedenis is.

Bescherming van spelers

In de reglementen zijn een aantal bepalingen opgenomen om spelers tegen zichzelf te beschermen. Allereerst moet de website duidelijk aangeven wat de risico’s van gokken zijn en waar spelers terecht kunnen als ze problemen hebben of voorzien. Daarnaast moet een speler zichzelf voor een bepaalde tijd kunnen uitschrijven, met een minimale afkoelperiode van zes maanden. Ten slotte kunnen spelers ook eigen limieten stellen, zodat ze niet méér kunnen storten, gokken of verliezen in een bepaalde periode dan is ingesteld.

Hoewel deze voorwaarden vrij algemeen zijn, is vooral de afkoelperiode van zes maanden een harde maatregel die we vooral kennen uit het strenge Verenigd Koninkrijk. De banden die Antigua en Barbuda met het Verenigd Koninkrijk hebben (de eilanden werden pas onafhankelijk in 1982) zouden hiermee te maken kunnen hebben. Die strenge regels hebben ervoor gezorgd dat Antigua en Barbuda de goedkeuring hebben van de Britse gok commissie.

Antigua en Barbuda houden zich ook zelf bezig met het behandelen van klachten over casino’s. Dit betekent dat je bij de gokcommissie terecht kunt op het moment dat je een probleem niet met het casino kunt oplossen. Vaak zijn dit klachten over het uitbetalen van prijzen of vermoedens van oneerlijke games. Hoewel de procedures voor die klachten uitgebreid staan beschreven in de reglementen, is een officieel klachtenpunt niet actief op de website. In plaats daarvan moet je een e-mail sturen aan het klachtenpunt van de commissie.

Financiële reglementen

Casino’s die een vergunning hebben verkregen en dus klaar zijn om spelers te gaan registreren, moeten aan een aantal extra financiële voorwaarden voldoen. Allereerst moet het casino altijd ten minste $100.000 in reserve hebben (bovenop de $100.000 die het jaarlijks betaald voor de vergunning). Uit dit potje worden bijvoorbeeld eventuele prijzen betaald voor spelers die een geschil hebben met het casino.

Ook zien we de bekende voorwaarde dat het geld van spelers gescheiden moet blijven van het geld van het casino. Verdere regels hierbij bepalen dat het casino extra maatregelen moet nemen bij elk bedrag boven de $5.000 dat wordt uitgekeerd. Er moet gezorgd worden dat het geld echt naar de geregistreerde speler gaat. Boven de $25.000 moeten alle buitendien eveneens worden gemeld in een centraal systeem dat witwassen tegengaat.

Technische voorwaarden

Er zijn geen bijzondere technische voorwaarden die we soms tegenkomen bij andere vergunningen. De standaardvoorwaarden die voor jou als speler belangrijk zijn, staan wel allemaal vastgelegd in de wetgeving. Zo moet ieder spel door een vooraf gekeurde partij worden getest op zuiverheid en betrouwbaarheid. Dit houdt in dat ieder spel een vooraf vastgelegde kans op winst heeft en die kans ook niet verandert. Er zijn slechts twee goedgekeurde partijen die de tests kunnen uitvoeren, maar de reputatie van die partijen is sterk in orde.

Hoe betrouwbaar is een online casino op Antigua en Barbuda voor jou als speler?

Al met al is een casino met een vergunning van Antigua en Barbuda goed te vertrouwen. De reglementen voor het verkrijgen van een vergunning zijn streng genoeg om veel casino’s af te schrikken en er zijn duidelijke processen om de kwaliteit voortdurend te controleren. De regels die spelers (tegen zichzelf) moeten beschermen kunnen tot de strengste ter wereld worden gerekend. Het klachtenpunt van de gokcommissie is wel aanwezig, maar het is niet heel duidelijk hoeveel klachten er daadwerkelijk worden behandeld. Ook de financiële reglementen zijn goed in orde. Antigua en Barbuda lijden nog onder een oude reputatie, waarin casino’s teveel vrijheid hadden. Hoewel alles op z’n plek lijkt om dat probleem te ondervangen, is het te vroeg om de vergunning van Antigua en Barbuda tot de zeer betrouwbare vergunningen te rekenen.