Casino Vergunning Alderney | Zeer betrouwbare casino's

Alderney


Alderney is een klein eiland dat tussen Frankrijk en Engeland ligt. Officieel is het gerelateerd aan het Verenigd Koninkrijk, maar het heeft een autonome status, waarmee het dus zijn eigen vergunningen kan afgeven. Hiermee verschillen de vergunningen van Alderney dus ook van de bekendere vergunningen van het Verenigd Koninkrijk.

Het eiland is in 2000 begonnen met het verlenen van vergunningen voor online casino’s. De commissie die deze vergunningen verleent en controleert, bestaat uit drie leden en een voorzitter. Vergunningen van Alderney staan bekend als zeer betrouwbaar. Door de reputatie van Alderney als financieel centrum is er voldoende expertise aanwezig op het eiland.

Er zijn verschillende soorten vergunningen die bedrijven in Alderney kunnen aanvragen. Voor de betrouwbaarheid van online casino’s die je als speler bezoekt, is vooral de eGambling License 1 van belang. Deze licentie richt zich op het verkeer en de afspraken tussen speler en casino en garandeert dus de betrouwbaarheid vanuit het perspectief van de speler. De eGambling License 2 is voor bedrijven die samenwerken met casino’s. Hier vallen bijvoorbeeld de bedrijven onder die het betalingsverkeer verzorgen voor de casino’s.

Aanvragen van een vergunning

Om een vergunning aan te vragen, moet een casino eerst een stapel formulieren invullen. Deze formulieren worden samen met een vergoeding van ten minste £17.500 ingediend. Na een uitvoerige inspectie (eventueel met extra gesprekken) wordt bij een positief resultaat na gemiddeld 60 dagen de vergunning verleend. Om de vergunning te verlengen moet het casino ieder jaar weer opnieuw een vergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de winst van het casino en kan hierdoor uiteen lopen van £35.000 tot £400.000.

De eisen voor het verkrijgen van een vergunning zijn onderverdeeld in drie categorieën. Allereerst moeten er duidelijke procedures zijn voor de interne controle. Deze procedures worden getoetst door de commissie. De volgende categorie is gericht op het controleren van de daadwerkelijke spellen op betrouwbaarheid en eerlijkheid. Ten slotte moet een casino op Alderney ook voldoen aan strenge financiële eisen. Zo kan gegarandeerd worden dat het casino garant staat voor alle financiële verplichtingen.

Bescherming van spelers

Alle casino’s moeten manieren mogelijk maken voor spelers om limieten in te stellen op het bedrag dat ze kunnen storten, gokken of verliezen. Dit ter bescherming van de spelers. Daarnaast is het aan de vergunningshouder om ervoor te zorgen dat alle spelers geregistreerd zijn, ouder dan 18, met goedgekeurde spellen spelen en de regels van tevoren kunnen inzien. Als op één van die punten iets mis blijkt, kunnen spelers (of familieleden) contact opnemen met de gokcommissie op Alderney die de vergunningen verleent.

Als een vergunning mogelijk wordt ingetrokken, is het de bijzondere maatregel dat de bescherming van spelers tegen zichzelf een belangrijke rol speelt. In de overweging om een vergunning in te trekken, wordt bijvoorbeeld meegenomen:

“de mate en manier waarop door de vergunninghouder is bijgedragen, direct of indirect, aan onderzoek naar of voorlichting over, de risico’s van gokken of het behandelen van gokproblemen;”

en “acties die zijn ondernomen (…) om problemen met gokken te herkennen en aan te pakken;”.

Die focus van de commissie zorgt ervoor dat de online casino’s extra redenen hebben om aan het welzijn van de spelers te denken. Dit is een extra reden dat casino’s met een licentie van Alderney een goede keuze zijn voor spelers.

Financiële reglementen

Er zijn vier onderdelen op financieel vlak waaraan de online casino’s moeten voldoen om een vergunning op Alderney te verkrijgen. Allereerst moeten alle investeringen bekend gemaakt worden, net als de mensen die achter de investeringen zitten. Daarnaast zijn er drie simpele regels:

  • Het casino moet altijd meer geld hebben dan er aan spelers betaald moet worden
  • Het totaal van de bezittingen moet altijd groter zijn dan de schulden van het casino
  • Het (positieve) verschil tussen bezittingen en schulden moet ten minste 25% bedragen

Technische voorwaarden

Alle games die het online casino aanbiedt, moeten door een externe partij zijn getest. De bedrijven die de games mogen testen, zijn door de commissie geselecteerd. De voorwaarden voor het beheren van de games, websites en alle ondersteunende informatie is in een aparte licentie (eGaming 2) opgenomen. Die bedrijven moeten voldoen aan alle technische voorwaarden, welke in een uitgebreid document van 45 pagina’s zijn vastgelegd.

Hoe betrouwbaar is een online casino in Alderney voor jou als speler?

De strenge regels omtrent de financiën van een online casino en de uitvoerige technische regelgeving zijn de beste redenen om casino’s die op Alderney geregistreerd staan te vertrouwen. De regels wat betreft de bescherming van spelers zijn prima in orde en worden nog eens extra onderstreept in de reglementen voor het behouden van een vergunning. Daarnaast is ook de prijs van de vergunning hoog genoeg om alleen de meest serieuze bedrijven te laten overwegen om die vergunning te kopen.