Casino Vergunning Malta | Zeer betrouwbare online casino's

Malta


Malta, het is misschien wel de bekendste vergunning voor casino’s die je online kunt tegenkomen. Die populariteit is goed te verklaren. Malta heeft strenge regels die spelers goed beschermen, maar ook een duidelijke aanvraagprocedure. Daarnaast laat Malta ook casino’s toe die onder een bestaande licentie vallen. Hiermee is het mogelijk om als beginnend casino een licentie te verwerven met een uitstekende reputatie. Doordat de goklicenties bovendien vrij prijzig zijn, weet je bij een casino dat op Malta geregistreerd staat zeker dat alles in orde is.

Een andere reden dat Malta zo populair is bij online casino’s is dat het één van de enige plekken binnen de EU is die gokvergunningen verleend. Door het vrije verkeer van personen en informatie binnen de EU is het heel makkelijk om alle EU landen te bedienen vanuit Malta.

Aanvragen van een vergunning

Het aanvragen van een vergunning op Malta is veeleisend, maar niet ingewikkeld. Zo wordt onder andere het bedrijfsplan van de aanvrager gekeurd, moet er een investering van ten minste €100.000 beschikbaar zijn en moet het online casino uitvoerig getest worden voordat het live mag staan. Net als het Verenigd Koninkrijk is de aanvraag ondersteund door een uitstekende administratie.

De aanvraag zelf is niet duur, maar de belastingschijven zorgen voor een jaarlijkse belasting van tussen €15.000 voor het minimum in de laagste schijf tot een maximum van €600.000 in de hoogste schaal. Malta is hiermee één van de duurdere vergunningen voor online casino’s op jaarbasis. Echter zijn ze nog niet zo duur als de 15% belasting in het Verenigd Koninkrijk.

Bescherming van spelers

Hoewel de Maltese licentievoorwaarden duidelijke eisen stellen aan het beschermen van spelers, zijn die voorwaarden niet zo concreet vertaald in specifieke regels waaraan de casino’s moeten voldoen. Het is wel verplicht om informatie aan te bieden voor spelers die zichzelf mogelijk in de problemen kunnen brengen met gokken. Ook moeten casino’s bepaalde toepassingen aanbieden, waarmee spelers zichzelf kunnen beperken in het gokken, maar over de precieze toepassingen of beperkingen worden geen regels gesteld.

Spelers moeten makkelijk een klacht in kunnen dienen bij een casino. Mocht die klacht bij het casino zelf niet naar wens in behandeling worden genomen, dan heeft de Maltese spelcommissie een ombudsfunctie naar spelers toe. Hiervoor is een speciale plek op de website ingericht, waar je eenvoudig een formulier kunt invullen om je klacht in te dienen.

Ook is vastgelegd dat je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan waar ze oorspronkelijk voor zijn bedoeld. Dat betekent dat het casino jouw gegevens niet kan verkopen en dat zij die gegevens niet zelf mag gebruiken voor marketingdoeleinden.

Financiële reglementen

Net als bij veel andere vergunningen zien we op Malta dat de tegoeden van spelers gescheiden moeten blijven van andere financiële stromen. Hierdoor hebben eventuele schuldeisers geen toegang tot het geld van spelers en kun je zelfs bij een faillissement je geld nog terugkrijgen. De gokautoriteit op Malta heeft bovendien op ieder moment de mogelijkheid om die tegoeden te controleren, zelfs zonder waarschuwing. Het geld van casino’s zal dus altijd onder het juiste beheer moeten zijn, omdat er geen voorbereidingstijd is om hiermee te schuiven.

Er zijn bovendien drie verschillende rapporten die de casino’s aan de gokautoriteiten moeten leveren: financiële rapporten per maand, per kwartaal en jaarlijks. Op die manier kunnen de autoriteiten een vinger aan de pols houden en zien of de casino’s inderdaad aan de financiële verplichtingen voldoen.

Technische voorwaarden

Malta stelt een heleboel technische voorwaarden aan de online casino’s. Dit zijn voorwaarden waarin staat hoe de website ingedeeld moet zijn, hoe de spellen zijn opgezet en hoe het betaalverkeer tussen het casino en de speler geregeld moet worden. Tijdens het aanmeldingsproces heeft een casino 60 dagen om alle technische voorwaarden te doorlopen en alles op orde te hebben. Het hele proces begint opnieuw, wanneer het niet binnen de 60 dagen lukt.

Hoe betrouwbaar is een online casino op Malta voor jou als speler?

Malta is één van de meest betrouwbare en populaire vergunningen die een online casino kan hebben. Het is voor casino’s aantrekkelijk om een vergunning op Malta aan te vragen. Malta heeft een goede structuur die de casino’s controleert en regels kan opleggen en geen hoge belastingen heft. Voor spelers zijn de uitgebreide regels vooral een voordeel door de verschillende lagen van bescherming die hen geboden wordt. Omdat een vergunning bovendien vrij duur en veeleisend is, weet je zeker dat het casino jouw veiligheid echt serieus neemt. Bij klachten is het ook erg makkelijk om geschillen met het casino op te lossen.